Pándzsa Klub

Lokálpatrióta, Hagyományörző, Kulturális és Rendezvényszervező Egyesület

Bogrács fesztivál

Szent László napi vadétel készítő bogrács fesztivál — Pándzsa parti Pándzsa-party

A leghosszabbnevű rendezvényünk sajátos alapokon nyugszik: Két, Szent László királyhoz fűződő esemény okán rendezzük a (figyelem felhívónak is szánt) fesztivált minden év június 27-éhez legközelebb eső szombaton.

Szent László 1077-ben Pannonhalmán (Szent Márton hegyén) országgyűlést tartott, ekkor hozta a híres-hírhedt II. törvénykönyvét. E történelmi tényre emlékezve, a legendájából származó eseményt - miszerint egy csata után az éhező seregét az erdőből előjövő szarvas- és marhacsordával tudta megetetni - apropóul használva vadétel készítő fesztivált rendezünk, ami egyben verseny is. A rendezvény idején különböző kulturális programok szórakoztatják a résztvevőket és az érdeklődőket.

Helye a Művelődési Házzal szemben lévő Majális-tér.

Ideje a Szent László naphoz legközelebb eső szombat.

Archívum

A pannonhalmi vadételkészítő fesztivál egy több, mint 900 évvel ezelőtti helyi történelmi eseményre akar emlékeztetni. Ez az esemény, amikor 1077-ben Szent László királyunk Pannónia szent hegyén (a mai Pannonhalmán) törvénynapokat tartott és megalkotta híres-hirhedt II. törvénykönyvét.

Mindemellett ezt olvashatjuk a róla szóló legendában:

„imájából felkelve visszaindult, s íme szarvas- és marhanyáj ballagott vele szemben, s vadságát levetkezve, a királlyal együtt vonult a sereg közepébe. Szedett tehát ki-ki az állatokból annyit, amennyire szüksége volt.”

E két történelmi tény és egy helyi, lokálpatrióta egyesület lelkesedése teremtette meg a 2003-ban először megrendezésre kerülő vadételfőző fesztivál létét.

Olyan fesztivál ez, ahol a szellemi értékek mellett egyetemes emberi szokások is reflektorfénybe kerülnek, mint például a közös étkezés. Nagy hagyománya van Magyarországon a különböző főzőfesztiváloknak, de olyan, amely egy történelmi személy 900 éves legendájából merít apropót, az vetekszik a fehérholló gyakoriságával.

A rendezvény több nevet is hordoz.

Vadételkészítő Fesztivál
Ez tükrözi a készített ételek fajtáját, valamint a rendezvény jellegét.
Bográcsfesztivál
Ez az elnevezés a szabadtűzön történő ételkészítésre utal.
Pándzsa-parti Pándzsa-party
Ez az elnevezés egyrészt meghatározza a rendezvény helyét. A Pándzsa patak mellett fekvő településen (Pannonhalmán) kerül megrendezésre.

A Pándzsa Klub egyesület (teljes nevén: Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományőrző, Kulturális és Rendezvényszervező Egyesület) közösségi rendezvénye. Egy valódi, helyi fesztivál, kultúrműsorral, versennyel, egyéb kisérő programokkal.

Ezért a rendezvény teljes neve:

Pándzsa-parti Pándzsa party - Vadételkészítő Bográcsfesztivál.

A rendezvény minden alkalommal Szt. László ünnepnapjához (június 27.) legközelebb eső szombaton kerül megrendezésre.

A fesztivált a Pándzsa Klub egyesület szervezi, bonyolítja, tulajdonolja.

Helyszíne a pannonhalmi Művelődési Házzal szembeni füves terület, a Majális-tér. (9090 Pannonhalma, Petőfi u. 25., GPS 47˚32’50.30 N 17˚44’50.00 E)

A rendező szervezet biztosítja a területet, a tűzifát, a zsűrit, a díjakat és a műsort.

A rendezvényen résztvevők bármilyen ételt készíthetnek.

De!

Zsűrizésre csak vadételből (lehetőleg a magyar erdő-mező vadjainak húsából) készített ételek kerülhetnek! A nem honos vadakból készített ételek elbírálhatóságáról a zsűri a helyszínen dönt. (Ugyanis ez függhet az elkészítés módjától is.)

Nevezési díj nincs!

De a szervezők kérik, hogy minden résztvevő ajánljon fel (tetszőleges mennyiséget) az elkészült ételből, amelyet a szervező egyesület - adomány ellenében - jótékony célra (gyermek táboroztatás) fordít.

A zsűrizés feltétele minimum 6 adag étel felajánlása vagy 4000,- forint.

Az elkészített étel kereskedelmi - a felajánláson felüli - forgalmazása tilos! Ez a versenyből és a későbbi helyfoglalásból történő kizárást vonja maga után.

Nevezni, főzőhelyet foglalni a Pándzsa Klub honlapján (www.pandzsa.hu) lehet négy héttel a rendezvény előtt.

A korábban is résztvevők előjogot kapnak az előző évi főzőhely lefoglalásához!!!

A terület és a rendezvény adottságai korlátot szabnak a főzőhelyek számának.

A rendező egyesület fenntart minden jogot a főzőverseny időpontja, helye, a zsűrizés, a díjazás, a műsor, valamint az esemény szervezésével és bonyolításával kapcsolatban.

A rendező egyesület mindennemű párt- és aktuálpolitikai aktivitást távol tart a rendezvénytől és ezt kéri a résztvevőktől is. Beleértve a politikai ellentétek érzelmi alapon történő felszínre hozatalát is. (pl.: politikai nézetet kifejező zászló vagy egyéb jelkép látványos elhelyezése.)

Kereskedelmi reklámnak minősülő vagy annak minősíthető tevékenységet, hírdetést a rendező egyesület vezetése engedélyezhet.

Az érintett időszakra magánszállások foglalhatók Pannonhalmán, amelyben az egyesület – szükség esetén - közvetítői szerepet vállal.

Szent László-napi főzőverseny

Pándzsa-parti Pándzsa party

Ezen a rendezvényen, egyetemes emberi szokások kerülnek reflektorfénybe, mint például a közös étkezés. Nagy hagyománya van Magyarországon a különböző főzőfesztiváloknak, de olyan, amely egy történelmi személy 900 éves legendájából merít apropót, talán kevés. Ugyanis a legendáshírű lovagkirály egyik csatája után „imájából felkelve visszaindult, s íme szarvas- és marhanyáj ballagott vele szemben, s vadságát levetkezve, a királlyal együtt vonult az éhező sereg közepébe. Szedett tehát ki-ki az állatokból annyit, amennyire szüksége volt.”